Vad innebär strategiskt inköp

Inlagt av Catharina ons, 20/05/2020 - 12:50

InköpsForum delar upp inköpsarbetet i tre olika nivåer:

  • Operativt inköp
  • Taktiskt inköp
  • Strategiskt inköp

Det går inte att säga att ett företags inköp skall arbeta på en strategisk eller taktisk nivå. För att nå en effektiv inköpsorganisation så behövs alla tre nivåerna, dock inom olika omfattning beroende på företagets verksamhet.
Vår erfarenhet är att många har svårt att se skillnaden mellan strategiskt och taktiskt inköp, det är lätt att se långsiktighet och strategiskt tänkande som strategiskt inköp.

Operativt inköp

I det operativa inköpet finns det vardagliga avropet och materialplaneringen, dvs den delen av inköpsarbetet som ligger närmast logistiken. Vi anser att det operativa arbetet skall vara styrt av inköpsorganisationen, men bör utföras så nära användaren som möjligt.

Taktiskt inköp

I det taktiska inköpet finns leverantörsvalet, avtalen, samköpsfördelarna, processtänkandet och leverantörsutvecklingen. Det vill säga allt det dagliga arbetet inköpsorganisationen gör för att ta fram de överenskommelser som ligger till grund för det operativa inköpet.

Om det taktiska inköpet står för långsiktigheten, vad innebär då strategiskt inköp?

Det är inom ramen för det taktiska arbetet som vi skapar effektiva processer, både inom inköpsorganisationen och för företagets övergripande försörjning. Enkelt kan man säga att det taktiska inköpet ställer upp förutsättningarna för der operativa inköpet och företagets totala försörjning, vilket betyder att det finns en stor grad av långsiktighet i det taktiska inköpsarbetet.

Strategiskt inköp

En vanlig fråga vi får är: Om det taktiska inköpet står för långsiktigheten, vad innebär då strategiskt inköp?
Vi skulle kunna svara med ett enda ord: Kundnytta! Får vi använda några ord till så blir det: Marknadsandelar och lönsamhet!
När vi pratar strategiskt inköp så pratar vi inköp utifrån en helt annan dimension än att enbart arbeta med leverantörskedjan. Strategiskt inköp betyder att vi utgår från kunden. Utifrån kundens behov så skapar vi den optimala leverantörskedjan som tillfredställer både kundvärde och kundnytta på ett sådant sätt att vi som företag blir attraktiva för kunden.
Vi bygger en leverantörskedja som uppfyller kundens förväntningar på vårt varumärke och som långsiktigt stärker företaget utifrån perspektiv som lönsamhet och marknadsandelar. Vi använder inköp som ett verktyg för att bli attraktiva hos kunden.