InköpsForums Timeline

 • 1992

  InköpsForum grundas

  Verksamheten startade som ett konsultföretag under namnet TC Media HB.

 • 1996

  InköpsJournalen startar

  Vi startar tidningen InköpsJournalen. Första numret kommer ut på Skärtorsdagen, vid lunch har vår fax rasat ihop på grund av överbelastning av alla prenumeraitonskuponger.

 • 1999

  Utbildningsverksamheten

  Det kom önskemål från InköpsJournalens läsare om utbildningar inom inköp. Den gången fanns det få aktörer på marknaden, konkurrensen var dålig och priserna var extremt höga. Tillsamman med några av våra kunder började vi bygga upp en serie utbildningar.

 • 1999

  Bolaget delas

  InköpsFoum startar formellt, TC Media HB knoppar av InköpsForum som ett eget bolag. Förlagsverksamheten stannar kvar i TC Media, men utbildningsverksamhetne förs över till InköpsForum.

 • 2000

  Utbildningar tar fart

  Det här året börjar utbildningar ta fart på allvar. Det som har varit några få seminarier, tar form och blir ordentliga kursprogram.

 • 2001

  Vi börjar med verktyg

  Det första verktyget vi arbetade fram var ett kvalitetssäkringssystem för inköpsorganisationer. Det blev starten för en ny affärsverksamhet.

 • 2006

  Vi börjar med konsulting

  Verksamheten fortsatte att rulla på och många av de kunder vi mötte på våra utbildningar och som användare av våra verktyg, uttryckte ett behov av konsulter. De behövde hjälp att lösa problem, de behövde stöttning i sin utveckling. Vi lyssnade och vi startade tjänster.

 • 2007

  InköpsNavigatorn

  Vår kunskap om inköp i kombination med våra kunders behov resulterade i ett verktyg för organisationsutveckling av inköpsorganisationer. Vi valde att kalla det Inköpsnavigatorn eftersom det ger en riktning för inköpsavdelningen att uvecklas. Hittills har företag som Husqvarna, Metso, Ostnor och Seko Tools använt vårt verktyg.

 • 2008

  Inköpshandboken Analyser

  Vi publicerar vår första bok inom inköp, InköpsHandboken Analyser. De här var första gången sedan 70-talet som det publicerats en avancerad bok om inköp på svenska. Boken används fortfarande som kursliterattur inom bland annat Yrkeshögskolan.

 • 2008

  Rekord i kursdeltagare

  En halvfdagskurs i  förhandling slår rekord på Elmia mässan som det föredrag som attraherat flest betalande deltagare. Catharina Lind håller föredraget.

 • 2009

  Vi följer våra kunder ut i världen

  Det blev dags för InköpsForum att ta ett steg ut i världen. VI följde mer våra kunder till våra Skandinaviska grannländer, men också länder som USA, Kina, Indien och Italien. InköpsForum började leverera både utbildningar och analysverktyg internationellt.

 • 2009

  InköpsCafét

  Tillsammans med Elmia mässan startar vi InköpsCafet på Elmia Subcontractor. Under en hel mässvecka möts inköpare av kaffe, bullar och föredrag en gång i timmen. Allt gratis för inköpare. Det här var en av de största mässattsningarna för inköpare som någonsin gjorts. Inköpschefer från hela Sveriges näringsliv stod på scenen. Företag som Husqvarna, Scania, Saab, Volvo, Sandvik, Eniro och Ostno berättade hur de arbetade med inköp. InköpsForum bidrog med allt från baskunskaper ur vårt ordinarie kursprogram till föredrag om akruella problem inköpare kan möta.

 • 2010

  Vägen till Strategisk inköp

  Vi släpper boken Vägen till Strategiskt inköp. Med sin ovanliga och moderna syn på inköps betydelse i företaget så förändrade boken många företags sätt att se på inköp. Boken har bland annat kallats för det mest revolutionerande som hänt inom inköp i modern tid.

 • 2010

  Första E-learningkursen

  Vi skapar vår första E-learningkurs för Specialfastigheter. Beställarskolan syftar till att lära beställare inköp och förstå vikten av att följa avtal, lagar och regelverk. Det här är starten för vår verksamhet inom E-learning.

 • 2012

  Vi säljer utbildningsverksamheten

  Vi valde att sälja utbildningsverksamheten till Nordic Business Institute och i stället fokusera på verktyg, tjänster och förlagsverksamheten.

 • 2014

  Utbildningar tillbaka

  NBI köptes upp av ett annat utbildningsföretag, vilket resulterade i att InköpsForum fick tillbaka den tidigare avyttrade utbildningsverksamheten.

 • 2015

  Ny hemsida

  Vi öppnar vår nya hemsida och återstartar så smått med utbildningar inom inköp.