Organisation

Inköpare och affärstänkande

Jag fick en intressant kommentar om min bok härom dagen, Vägen till Strategiskt inköp.

Inköpschefen, som hade läst boken, kommenterade att det var den första bok han läst vilken på allvar tillät inköpsorganisationen att vara en affärsdrivande del av företaget. Han ansåg att det talas så ofta om

Svenska