Talare

Behöver du en extra injektion i din organisation? InköpsForums kompetenta lärare och utvecklare kan anlitas som talare inom områden som  bland annat inköpsutveckling, strategiskt inköp, ledarskap och organisationsutveckling.