Böcker

Söker du inköpslitteratur? Hos Inköpsforum kan du köpa böcker med fokus på inköp, förhandling och ledarskap.
Inköpsforum bedriver egen förlagsverksamhet och våra böcker används inom högskoleutbildning, KY-utbildning såväl som facklitteratur inom näringslivet.
Våra böcker kan du köpa idirekt ifrån oss, i din bokhandel eller hos nätbokhandlare. Genom InköpsForum kan du även köpa inköpslitteratur från hela världen i Inköparens bokhandel.