Analyser

Behöver du en baseline för ditt förändringsarbete? InköpsForum har en serie av unika analysverktyg, anpassade för inköpsorganisationer.

Vi analyserar allt från din personal, dina leverantörer och organisationens effektivtet till ledningens inköpsmognad. Vet vi inte hur nuläget ser ut, vet vi inte vad vi skall förändra. Det gäller för allt förändringsarbete både inom organisationer och för medarbetare. Rätt sammansatt inköpsorganisation spar pengar i företaget. Genom våra analyser kartlägger vi både organisationen, kunskap, drivkrafter, personlighet och inköpsprofil.

På organisationsnivå kompletterar vi med helhetsbilden av gruppen, lönsamheten för företaget och för dig som inköpschef hjälper vi dig att identifiera hur du får din personal att vilja stanna kvar. Det hjälper dig dels att bygga upp en lönsam avdelning, dels ger dig verktyg att kommunicera ut inköpsfrågorna i organisationen.