Projektledning för Inköpare

När du behöver driva uppdrag som berör flera individer och grupper

Inköpare är av tradition inte projektledare, samtidigt vet vi att när inköp kommer in tidigt i en utvecklingsprocess, desto större besparingar går det att göra.

Undersökningar visar att ca 70% av kostnaderna byggs in under konstruktions- och designfasen av en ny produkt eller tjänst. Det finns exempel på exempel där onödiga kostnader dyker upp enbart därför  att ingen involverade inköp i  tid.

Nu förändras detta, vilket förändrar inköparens roll. Nu är det inte längre morgondagens inköpare  som är projektledare. Redan idag behöver inköp kunskap i projektledning och hur man får ut mesta  möjliga av en  arbetsgrupp.

Syftet med kursen Projektledning för inköpare är att skapa förståelse om projekt som arbetsform  samt att ge praktisk kunskap för att ge dig möjligheten att leda projekt eller delta i projekt.

Kursledare

Kurspris

Antal dagar: 2

Kurspris: 11000 SEK

Ingår i priset: Kursdokumentation, kaffe och lunch
Notering: