Stefan Lind

Undervisar i följande kurser

Att leda inköp

Effektiva chefer och medarbetare är bra på tre saker, att förstå sitt eget arbete, att förstå andras arbete och att kunna anpassa sitt beteende. Att leda Inköp är en kurs som varvar inköpskunnandet med ledarskapskunnandet.

En av de viktigaste förmågorna en bra inköpsledare ska besitta är förmågan att kommunicera inåt och uppåt i organisationen, samt utåt mot leverantörerna.

Projektledning för Inköpare

Inköpare är av tradition inte projektledare, samtidigt vet vi att när inköp kommer in tidigt i en utvecklingsprocess, desto större besparingar går det att göra.