Hantera problemleverantörer

Vad gör vi med leverantörer som inte gör som vi vill

Problemleverantörer, vi har alla stött på dem. Leverantörer som inte gör som vi vill. Det kan vara allt från svårigheter att kommunicera med deras personal, till kvalitetsproblem och leveransförseningar. Oberoende av vad problemet är så tar dessa leverantörer upp en hel del av vår tid.

Att hantera en problemleverantör kräver både inköpskunskap, förhandlingsteknik och ett rejält tålamod. Vi kan inte garantera att vi kan förbättra ditt tålamod under den här kursen, men vi kommer att ge dig en palett av verktyg som gör det lättare att nå det resultat du vill ha.

Kursen är på två dagar och vänder sig till dig som vill bli bättre på att hantera problemleverantörer. Den här kursen är speciell så till vida att du möter både Ylva och Catharina.  Deras gemensamma kompetens inom inköp och förhandling ger dig möjlighet att fråga, disskutera och sätta in de teoretiska verktygen i praktiska situationer.

 

Kursledare

Catharina Lind är en uppskattad författare, lärare, talare och erkänd expert inom inköp. Hon är grundare av InköpsForum Affärsutveckling AB och har mångårig erfarenhet av inköp inom de flesta branscher, även internationellt.

Catharina tillhör den nya generationen av företagsstrateger och står för en innovativ syn på inköp där kundnytta och marknadsstrategier styr synen på leverantörsstrukturen, vilket genererar betydligt bättre lönsamhet i företaget.

Catharina arbetar även med utveckling av metoder och verktyg för att effektivisera inköpsorganisationer. 

 

Kurspris

Antal dagar: 2

Kurspris: 11000 SEK

Ingår i priset: Kursdokumentation, kaffe och lunch
Notering: