Förhandlingsstrategier

Ta strategiarbetet inför en förhandling till nästa nivå

Information är makt och vid förhandlingsbordet märks det tydligt. I Förhandlingsstrategier får du lära dig tipsen och trixen, de där speciella små detaljerna som kan göra all skillnad i världen och som förhandlingskurser inte brukar ta upp.

Kursen arbetar med hela förhandlingsprocessen men tonvikten är på förhandlingsstrategier och koncensusplattformen.

Språket är en viktig nyckel för att nå framgång i förhandling. Under kursen får du lära dig hur du med hjälp av rätt språket lättare kan nå fram till dina mål samt hur du genomskådar motpartens agerande.

Kursledare

Catharina Lind är en uppskattad författare, lärare, talare och erkänd expert inom inköp. Hon är grundare av InköpsForum Affärsutveckling AB och har mångårig erfarenhet av inköp inom de flesta branscher, även internationellt.

Catharina tillhör den nya generationen av företagsstrateger och står för en innovativ syn på inköp där kundnytta och marknadsstrategier styr synen på leverantörsstrukturen, vilket genererar betydligt bättre lönsamhet i företaget.

Catharina arbetar även med utveckling av metoder och verktyg för att effektivisera inköpsorganisationer. 

 

Kurspris

Antal dagar: 2

Kurspris: 11000 SEK

Ingår i priset: Kursdokumentation, kaffe och lunch
Notering: