Att leda inköp

Utveckla dina färdigheter att leda inköp

Effektiva chefer och medarbetare är bra på tre saker, att förstå sitt eget arbete, att förstå andras arbete och att kunna anpassa sitt beteende. Att leda Inköp är en kurs som varvar inköpskunnandet med ledarskapskunnandet.

En av de viktigaste förmågorna en bra inköpsledare ska besitta är förmågan att kommunicera inåt och uppåt i organisationen, samt utåt mot leverantörerna.

Under tre intensiva dagar får du, tillsammans med andra inköpschefer och ledare, möjlighet att bredda och förbättra dina färdigheter i din yrkesroll. Oavsett om du arbetar som inköpsansvarig, inköpschef, gruppledare i din organisation eller om du är helt ny inom området, är kursen upplagd för att ge dig den kunskap och de redskap du behöver för att leda och utveckla en inköpsfunktion.

Kursledare

Catharina Lind är en uppskattad författare, lärare, talare och erkänd expert inom inköp. Hon är grundare av InköpsForum Affärsutveckling AB och har mångårig erfarenhet av inköp inom de flesta branscher, även internationellt.

Catharina tillhör den nya generationen av företagsstrateger och står för en innovativ syn på inköp där kundnytta och marknadsstrategier styr synen på leverantörsstrukturen, vilket genererar betydligt bättre lönsamhet i företaget.

Catharina arbetar även med utveckling av metoder och verktyg för att effektivisera inköpsorganisationer. 

 

Kurspris

Antal dagar: 3

Kurspris: 18900 SEK

Ingår i priset: Kursdokumentation, kaffe och lunch.
Notering: