januari 2014

Liten eller stor

Svenska

När jag håller förhandlingsutbildningar kommer det ofta frågor om maktkampen mellan parterna. Diskussioner som hela tiden utmynnar i varianter av konceptet liten kontra stor.

Vad gör vi när leverantören är avsevärt större än vi? När vi står för någon procent av leverantörens omsättning? Vad gör vi när…