Vad drivs människor av?

Inlagt av Catharina tors, 03/18/2021 - 02:27

Du som läser det här är antagligen inköpare och med stor sannolikhet drivs du av ekonomiska och teoretiska drivkrafter. Hur kan jag säga det? Våra egna undersökningar visar att de två vanligaste drivkrafterna hos inköpare är just de ekonomiska och teoretiska.

Ekonomisk drivkraft innebär viljan att skapa ekonomisk nytta, antingen för sig själv eller för företaget. Teoretisk drivkraft står för viljan att lära och i alla ögonblick aktivt lära oss någonting nytt, även om källan till lärande är baksidan av mjölkpaketet.

Våra drivkrafter är avgörande för hur vi fattar beslut, och personer med stark ekonomisk drivkraft har förmågan att fatta beslut utifrån ekonomiska grunder. Det är lätt att tro att omgivningen fattar beslut på samma grunder som oss själva, med samma drivkrafter. Men så är inte fallet, har du stark ekonomisk drivkraft är det en insikt som kommer bita dig själv i svansen.

Våra drivkrafter är avgörande för hur vi fattar beslut

Mindre än 10% av befolkningen har stark ekonomisk drivkraft. Det betyder att mindre än 10% av befolkningen låter ekonomiska argument avgöra hur de fattar sina beslut. Eftersom ekonomisk drivkraft är dominant inom inköp, och även företagsledning, hur stor sannolikhet är det att andra yrkesgrupper inom företaget har samma ekonomiska drivkraft? Hur stor sannolikhet är det att företagets övriga medarbetare förstår det ekonomiska värdet i att t.ex. inköp kommer in tidigt i en utvecklingsprocess?

Det är först när vår argumentation möter motpartens drivkrafter som vi når fram med vårt budskap. Hur argumenterar du?