Se utanför boxen

Inlagt av Catharina tis, 03/17/2020 - 03:22

Dagens inköpare behöver se utanför den egna boxen. Våga ta ansvar för förädlingsvärdet, företagets varumärke och konkurrensförmåga. Inköpsrollen är idag under konstant förändring. Vi har släppt kopplingen till logistik för att se att inköp rymmer så mycket mer. Det handlar om ledarskap, affärer, lönsamhet... om ansvaret för förädlingsvärdet och företagets marknadsandelar.

För InköpsForum handlar inköp om att göra bra, kloka och lönsamma affärer så att företagets varumärke stärks och marknadsandelarna ökar.

Göra kloka och lönsamma affärer så företagets varumärke stärks

För att nå dit måste ett antal faktorer snurra ikapp med varandra. Förutsättningarna för lönsamma och sunda företag börjar med människan, individen som behöver kunskap och styrkan att använda den. Inköpsrollen som behöver gå hand i hand med inköparens roll, en roll som har förändrats radikalt de senaste fem åren.
Vågar du dela vår syn på framtiden? Eller vill du tillhöra gårdagens inköpare