Vägen till strategiskt inköp

Författare: Catharina Lind

ISBN: 978-91-976388-2-1

Sidantal: 204 sidor

Pris: 349 kr exkl moms. Fri frakt

"Vägen till Strategiskt Inköp" är en nytänkande bok vilken speglar de problem en modern inköpsavdelning står inför. I boken möter du ett perspektiv på inköp som kommer att ta företaget till en avsevärt ökad lönsamhet. Boken ger en bild över hur inköpsorganisationen kan ta en aktiv roll i företaget.

Boken går igenom hur du bygger upp en strategisk inköpsorganisation både när det gäller, projekt, organisationstyp, medarbetare och verktyg. En organisations styrka är dess medarbetare och de kommer att vara helt avgörande för organisationens prestationsförmåga. Inom inköp är det extra kritiskt eftersom fel val av medarbetare kostar företaget stora pengar i för höga kostnader. Det gäller att rätt inköpare finns på rätt plats.

Fortfarande finns myten att inköpsrollen är homogen, att en inköpare har ungefär samma personlighetstyp oberoende av arbetsuppgifter. I "Vägen till strategiskt inköp" så öppnas dörren till ett nytt och lönsammare tänkande, som anammats av allt fler företag.

Inköpsyrket är mångfacetterat och först när vi tar till oss hela den paletten, använder hela färgskalan för att måla upp vår inköpsorganisation så kommer företaget att hitta sin lönsamma väg till strategiskt inköp. Den här boken är din reseguide till ökad lönsamhet.