Komponentbristen ökar

Inlagt av Catharina fre, 02/19/2021 - 02:16

Coronapandemin börjar skapa problem för tillgången på vissa komponenter och råmaterial. En av de större problemen är för tillfället bristen på elektronikkomponenter. Just nu är situationen så allvarlig att allt fler OEM tillverkare tvingas stoppa produktionslinorna på grund av komponentbrist.

Det är svårt att ge ett bra svar på hur bristen på elektronik och halvledarkomponenter har startat. Det finns många olika åsikter, men inga konkreta förklaringar. Det är ingen tvekan att det är ett resultat av Coronakrisen. Ett antal elektroniktillverkare i Asien tvingades stänga sina fabriker under en tid, eller höll öppet med restriktioner vilket drabbade produktionen.

Samtidigt innebar Coronan förändrade konsumtionsmönster. Folk stannade hemma, biltrafiken minskade, behovet av hemelektronik ökade, våra ekonomiska förutsättningar förändrades. Vi fick ett marknadsskifte där de stora elektronikanvändarna, t.ex. bilindustrin, minskade sin produktion, samtidigt som tillverkare av exempelvis smartphones och spelkonsoler ökade sin produktion dramatiskt.

Det är svårt att ge ett bra svar på hur bristen på halvledare har startat

Under normala förhållanden hade bilindustrins produktionsförändring inneburit att marknaden hade översvämmats av komponenter. Nu blev det inte så, på grund av tillverkningsproblemen och den ökade konsumtionen inom andra marknadssegment.

Bilindustrin har kommit igång igen, snabbare än många förutspådde. Men just-in-time-tänkandet har inneburit att lagernivåerna är låga och bilindustrin har svårt att tillfredställa efterfrågan. Samtidigt går halvledar-fabrikerna för full kapacitet, och inköpare inom bilindustrin har börjat anklaga leverantörerna för att prioritera konsumentelektronik i stället för bilindustrin.

Problemet är allvarligt för bilindustrin, som fortfarande knäar efter marknadsförlusterna under 2020. Flera analysbolag uppskattar att den förlorade intäkten för bilindustrin, under första kvartalet i år, kommer att upp uppgå till 14-15 miljarder dollar. På årsbasis beräknas den förlorade intäkten på grund av komponentbrister, uppgå till 62-63 miljarder dollar.

Problemet förvärras av leverantörsstrukturen på elektronikmarknaden. Ca 56% av all tillverkning av halvledarkomponenter kommer från samma tillverkare i Taiwan. Få inköpare köper direkt från tillverkaren, utan köper från underleverantörer som i sin tur outsourcat tillverkningen till leverantören i Taiwan. I praktiken innebär det att produktionsproblemen ligger ett tier under, vilket kräver mer kontroll och arbete hos inköpsorganisationen, för att problemet skall hanteras på ett bra sätt. Många OEM och Tier 1 inköpare står inför bekymret att leverantörer inte klarar av att garantera leveranserna. Dessutom går Coronapandemin i många fall under Force Majeure.

Utifrån ett inköpsperspektiv utgör komponentbristen en krock mellan två strategier. Bilindustrin är en verksamhet med låga marginaler, vilket tvingat fram ett hårt fokus på just-in-time-leveranser och en extrem prispress där elektroniksleverantörer alltför ofta klassas som icke-kritiska. På andra sidan finns konsument elektroniken med bland annat datorer, spelkonsoller och smartphones, vilka har klart högre marginaler. Där hanteras elektronikkomponenterna som kundkritiska och tillverkarna är beredda att betala mer för komponenterna. Flera av elektroniktillverkarna av konsumentprodukter har dessutom tagit lärdom av tsunamin 2011 i Japan, vilken sänkte delar av elektronikmarkanden. Idag finns det säkerhetslager på ett helt annat sätt bland producenterna av konsumentprodukter, jämfört med bilindustrins tillverkare. Vi har med andra ord två helt olika inköpsstrategier som står emot varandra, och för tillfället förlorar den icke-kritiska prispressaren när tillverkare bjuder över varandra för att säkra sitt komponentbehov.

Eftersom båda markanderna har skjutit i höjden samtidigt, väljer leverantörerna naturligtvis att prioritera de kunder som är beredda att betala bäst. Bilindustrins slimmade just-in-time-tänkande gör det svårt att kompencera komponentbristen med större lager. Det finns helt enkelt varken strukturer, processer eller det fysiska utrymmet för att ändra köpbeteende. Samtidigt har den hårda prisfokuseringen kört kundrelationerna i botten, vilket är den enskilt största risken med strategier för icke-kritiska komponenter.

Antagligen kommer komponentbristen bestå under merparten av 2021. Det är inte enkelt att starta upp en ny halvledarfabrik, men just nu finns det en politisk vilja att lösa problemet. För ovanlighetens skull är det politiska etablisemanget intresserade av inköpsfrågor. Det finns alltid en silverkant på allting och förhoppningsvis kommer den här krisen innebära att vi ser en långsiktig marknadsförändring av leverantörsstrukturen för elektronikkomponenter, med fler aktörer på marknaden.