Inköpare och affärstänkande

Inlagt av Catharina sön, 09/12/2021 - 02:50

Jag fick en intressant kommentar om min bok härom dagen, Vägen till Strategiskt inköp.

Inköpschefen, som hade läst boken, kommenterade att det var den första bok han läst vilken på allvar tillät inköpsorganisationen att vara en affärsdrivande del av företaget. Han ansåg att det talas så ofta om inköpsorganisationernas behov av att sälja in inköpstanken i sitt företag, men att det är sällan tillåtet för en inköpare att vara säljare.

När han först läste boken slog han ifrån sig mina tankar kring inköpsorganisationens utvecklingsförmåga. Att det är vårt eget sätt att hantera inköpsfrågorna som begränsar inköpsavdelningen förmåga att utvecklas, Han sa till sig själv att inte kunde det vara hans eget fel att hans inköpsavdelning brottades med utvecklingsproblem.

Tillät inköp att vara en affärsdrivande del av företaget

Det tog några dagar av reflektion. Sedan insåg han; De inköpare han anställde var precis som han själv. Samma typ av inköpare.

”Vi har en bra kommunikation, vi arbetar på samma sätt. Vi brottas med samma problem som alla andra inköpsavdelningar, att komma in tidigt i processerna och hantera besparingar. Jag har skapat en trygg miljö för mig, men jag har också skapat en organisation som inte får de resurser den behöver och som i vissa sammanhang får slåss för sin existens. Jag har byggt en avdelning som saknar dynamiken att förändras”

Han avslutade med att konstatera: ”Nästa inköpare jag anställer skall vara så långt ifrån mig själv som det bara är möjligt”

Just bristen på dynamik är viktigt. Det är i motsättningarna vi driver framåt. Det är i motsättningarna och skillnaderna som våra idéer skapas, förädlas och blir till någonting dynamiskt.