Ansvar för förädlingsvärdet

Inlagt av Catharina tors, 10/24/2019 - 03:17

Ett företag som ser inköparen som en funktion som säkrar försörjningen av inkommande gods har redan där begränsat sin lönsamhetspotential, eftersom den riktiga lönsamheten endast nås när inköp är en strategisk resurs med förädlingsvärdet som huvudansvar.

Det vanligaste exemplet när inköpsrollen inte fungerar ser vi när företagsledningen lägger ett besparingskrav på inköpsorganisationen: sänk priserna med 5%.

Vad händer nu? Företagsledningen förväntar sig en generell prissänkning rakt över oberoende av vad leverantören tillför företaget.

Vet vi inte vilka leverantörer som tillför kundnytta kan sänkta kostnader bli katastrofalt

Självklart skall vi sänka kostnaderna, men vet vi inte vilka leverantörer som tillför kundnytta eller kundvärde blir en sådan strategi katastrofal för företaget. Det som på pappret ser kortsiktigt lönsamt ut, är långsiktigt förödande och kommer att bidra till att dels urholka vårt varumärke, dels köpa oss problem. Vi har redan sett det hända i branscher som tex bilindustrin.

Inköpsrollen är inte längre vad en varit. Inköp har en avgörande strategisk betydelse för företagets lönsamhet. Faktum är: Kan ett företag sänka sina kostnader med 10% så ökar vinstmarginalen med 50%... och lönsamma företag har lärt sig att sänkta kostnader inte är samma sak som sänkta priser.

InköpsForum har ett mycket modernt synsätt på vad inköp innebär. I ett lönsamt företag är det inte enbart inköpare som arbetar med inköpsfrågor. Inköpstänkandet finns som en röd tråd genom hela den värdekedja företaget verkar inom. Från leverantörens leverantör, till kundens kund är det inköpsfunktionens roll att ha kontroll över förädlingsvärdet.