Alltid dåligt med resurser

Inlagt av admin ons, 10/23/2019 - 03:24

Alla sitter vi med samma problem, resurserna är begränsade. Att hitta en inköpsavdelning som inte har för mycket att göra, eller brist på personal är värre än att hitta en nål i en höstack. Den finns knappt.

Så det är ett faktum, inköpsavdelningar har sällan de personalresurser de drömmer om. De hinner inte göra det jobb de skulle vilja göra. Många inköpare vi möter här på InköpsForum säger samma sak: ”Jag önskar jag kunde få mer tid att arbeta strategiskt”

Så frågan är: Drömmer du dig bort, till att det du skulle vilja göra med din inköpsorganisation – det som du inte har tid med just nu, eftersom du måste lösa problemet med….

Den tråkiga sanningen är att den dagen när det finns tid över till att arbeta strategiskt är en utopi. Det är helt okay att fortsätta drömma. Eller för den delen hitta det där andra företaget vars inköpsorganisation ser ut att ha ett så starkt ledningsstöd och så bra med resurser. Så finns den tredje vägen: Gör det bästa du kan göra med de resurser du har.

Gör det bästa du kan göra med de resurser du har

En inköpsorganisation måste vara anpassad till företagets verksamhet, dess leverantörer och kunder. Det är inte så enkelt att det går att ta en organisationsmodell och flytta den från ett företag till ett annat. När man hela tiden lever i en vardag som kräver ideliga brandkårsutryckningar och har en omgivning som ställer till det genom orimliga krav och svårigheter att kommunicera i tid med inköp, så slutar vi att se verkligheten, vi slutar att lyfta blicken. Vi ser bara de problemsom måste lösas för stunden, inte roten till dem. Vilket i förlängningen innebär att vi aldrig kommer att verkligen lösa problemen, för att få kortsiktig kontroll så behöver vi arbeta långsiktigt.

Effekten av att analysera inköpsorganisationen är att du frigör resurser. När var och en i organisationen får göra det den personen är som bäst på, när var och en får utnyttja sin fulla potential går arbetet snabbare och effektivare. Ni får tid till att flyga högt, till att arbeta så strategiskt som du skulle vilja.